Naslovna eTe društvo Tanja Markočević: Potrebne su nam promjene, lokalni ekonomski i infrastrukturni razvoj stagnira

Tanja Markočević: Potrebne su nam promjene, lokalni ekonomski i infrastrukturni razvoj stagnira

1034

Tanja Markočević je diplomirani socijalni radnik i zaposlena je u Centru za socijalni rad opštine Teslić. Majka je jedne djevojčice. Aktuelni je odbornik u lokalnom parlamentu u Tesliću.

Na predstojećim lokalnim izborima je kandidat za odbornika SNSD-a pod rednim brojem pet.

Ko je Tanja Markočević?

Rođena je 1983. godine kao prvo dijete u porodici. Djetinjstvo i odrastanje je provela u rodnom mjestu, selu Jasenova. Osnovnu i srednju školu završila je u Tesliću, a zvanje diplomirani socijalni radnik stekla je 2007. godine na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Zaposlena je u JU Centru za socijalni rad u Tesliću na poslovima socijalne zaštite. Polaznik je mnogobrojnih edukacija iz oblasti socijalne i porodične zaštite. Član je Upravnog odbora Regionalnog udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske. Majka je dvanaestogodišnje djevojčice što smatra svojim najvećim žvotnim ostvarenjem.

Kao socijalni radnik susretali ste se sa mnogo naših sugrađana kojima život nije bio naklonjen. Šta Vam je najteže padalo kroz ovaj posao?

Uvijek su me najteže pogađale sudbine djece kojima je djetinjstvo bilo obilježeno bolešću, neimaštinom, sukobima u porodici. Pored roditelja, svi mi kao društvo, kao lokalna zajednica imamo obavezu da učinimo svaki napor da nam djeca odrastaju u najboljim mogućim, prije svega porodičnim, a zatim i zdravstvenim, materijalnim i stambenim uslovima.

Iz godine u godinu, raste broj korisnika socijalne pomoći u Tesliću. Šta mislite zbog čega je to tako?

U Tesliću, politika razvoja društvenih djelatnosti nije dobra. Nedostaje povezanost i koordinacija Opštinske uprave sa Centrom za socijalni rad u praćenju i analizi socijalnih potreba na području opštine. Takođe, ne postoji ni strateški plan razvoja socijalne zaštite na području Opštine. Mi smo među rijetkim opštinama koje nemaju razvijene usluge iz sistema socijalne zaštite kao što su usluge dnevnog boravka, njege i pomoći u kući, hraniteljstva i drugih oblika zaštite.

Kako Vi vidite trenutno stanje u opštini Teslić?

Lokalni ekonomski i infrastrukturni razvoj stagnira što se direktno odražava na sve segmente života u našoj opštini, a prije svega i na stanje socijalne zaštite.

Koje promjene su nam neophodne?

Potrebne su promjene u organizovanju i razvoju lokalne zajednice. Povezivanje i jačanje saradnje sa republičkom vlasti je jedan od prioritetnih pravaca politike ove zajednice zbog dobrobiti svih građana. Opštinska uprava svojim pristupom mora napraviti ravnotežu između potreba  građana i stvarnih mogućnosti.

Kako vidite Teslić u naredne četiri godine?

Teslić vidim kao zajednicu koja će u naredne četiri godine promijeniti svoj izgled i imidž. Vidim ga kao zajednicu koja mora stvoriti jedan urbani identitet. Dinamičan razvoj trebao bi da se odrazi na sve oblasti života opštine.

Kandidat ste SNSD-a na lokalnim izborima pod rednim brojem pet. Ukoliko Vam građani ponovo ukažu povjerenje, za šta ćete se zalagati u lokalnom parlamentu?

Ukoliko dobijem povjerenje građanja moja zalaganja će kao i do sada biti usmjerena prema većem obimu socijalne zaštite, razvoju infrastrukture na zapostavljenim dijelovima opštine, većem učešću građana u kreiranju politike ove zajednice, podrška kulturi i sportu.

Zbog čega smatrate da je Dragan Bogdanić najbolji izbor za načelnika Teslića?

Vjerujem da je najbolja opcija za razvoj ove lokalne zajednice što je i pokazao svojim dosadašnjim poslovnim i političkim djelovanjem. Čovjek je koji aktivno učestvuje i ulaže napore u razvoj ove opštine što će činiti i u budućnosti ukoliko dobije priliku da vodi Teslić.

Vaša poruka biračima….

Pred nama je izazov težak i za mnogo razvijenije zajednice zbog toga trebamo dati priliku onome ko je pokazao da mu je stalo da bude aktivan učesnik u razvoju i afirmaciji opštine.